nog lopende verzekeringen ouders


2 januari 2014

Vraag nummer: 36864

Geachte heer, mevrouw,

Wij (als kinderen) zijn de financiële administratie voor onze ouders aan het updaten.

Wij willen u het volgende vragen:

Destijds is op naam van mijn vader de heer J. Massier , Thans wonend op het adres: Veldweg 15, 7722 TW Dalfsen, een uitvaartverzekering afgesloten bij Victoria Vesta met de polisnummers 93077950 en 93077949. Op eerstgenoemde polis is de verzekeringsnemer J. Massier en verzekerde J. Massier. Op de tweede polis is de verzekeringsnemer J. Massier en de verzekerde J. Brouwer (echtgenote van J. Massier).
Kunt u nagaan of deze uitvaartverzekeringen voor onze beide ouders nog steeds continueren of op een andere wijze zijn ondergebracht. Zij zijn inmiddels 81 en 80 jaar oud, dus u begrijpt, dat het voor ons als kinderen zaak is e.e.a. te verifiëren, mocht überhaupt 1 van beide binnenkort komt te overlijden.
Mochten nog andere verzekeringen ten name van hen beide bij u zijn ondergebracht, dan vernemen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Wim Massier (contactpersoon/derde zoon)
Bosmansweg 92
7711 HN Nieuwleusen (OV)
Email: weng.masruit@hetnet.nl

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij kunnen dergelijke informatie verstrekken. Daarvoor moet u contact opnemen met de rechtsopvolger van Victoria Vesta: Nationale Nederlanden. Gegevens vindt u op de website www.nn.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >