levensverzekering afkopen


25 juni 2014

Vraag nummer: 38906

ik wil 5 polisen afkopen van mij 3kinderen en van mij en mijn vrouw.
mijn kinderen hebben zelf een levensverzekering bij een andere maatschappij die polise waar ik het over heb liggen bij ardanta maar die willen niet mee werken ik moet wachten tot er een van ons overlijd dat vind ik belachelijk ik heb zelf polisen die al helemaal klaar zijn.
kunt u mij daar bij helpen.

bvd p.v.d oosten

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Neen helaas daar is dit forum niet voor bedoeld.
Overigens is het afkopen van een uitvaartverzekering in de regel niet mogelijk. Dat kan alleen als dat recht de verzekeringnemer toekomt krachtens de verzekeringsvoorwaarden of als de verzekeringsmaatschappij bereid is om af te kopen. Lang niet alle verzekeringsmaatschappijen zijn daartoe bereid en op zich is dat ook wel redelijk. Immers u heeft destijds een naar ik aanneem weloverwogen besluit genomen om een specifiek financieel product aan te schaffen, namelijk een verzekering die uitkeert na het overlijden van de verzekerde. Aan die verplichting moet de verzekeringsmaatschappij zich uiteaard houden. Maar het is geen bankrekening waarvan u het saldo kunt opnemen. Ik kan u slechts adviseren te proberen met de verzekeringsmaatschappij tot overeenstemming te komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE