Verzekering wil gemaakte afspraak niet nakomen


23 mei 2012

Vraag nummer: 28341

Geachte Hr
Ik heb mijn moeder jaren geleden verzekerd ( uitvaartverzekering) afgesproken is dat als mijn moeder komt te overlijden ( zij woont in Suriname) ik het bedrag van de polis meekrijg om de uitvaart te doen verzorgen nu stelt de maatschappij dat ik bonnen moet overleggen ( dus eerst uit mijn zak betalen) dat ik een overlijdensakte moet overleggen is begrijpelijk ... maar eerst zelf betalen was niet afgesproken hoe kan ik de maatschappij bewegen zich aan deze afspraak te houden. de afspraak is dat ik het verzekerd bedrag meeneem naar Suriname bij overlijden van mijn moeder.
Ik hoor graag van u

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

De verzekeringsmaatschappij is pas tot uitbetaling verplicht na het overlijden van uw moeder.Daarvoor dient u inderdaad aan te tonen dat u a)de rechthebbende begunstigde bent (zoals verklaring van erfrecht) en b) in het bezit bent van het bewijs van overlijden (uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand). Dat de verzekeringsmaatschappij overlegging vraagt van betalingsbewijzen is op zich ook correct. Gewoonlijk is namelijk in een uitvaartverzekering bepaald, dat het verzekerde bedrag alleen beschikbaar is voor de financiering van de uitvaartkosten. Ten bewijze daarvan moeten inderdaad betalingsbewijzen worden overlegd. Dat is alleen anders als er niet een uitvaartverzekering, maar een overlijdensrisicoverzekering is gesloten. Bij de laatste verzekering, staat na het overlijden van de verzekerde de uitkering beschikbaar, ongeacht wat met die uitkering wordt gedaan. Ik denk echter dat u het over een uitvaartverzekering heeft en daarvoor is het wel correct dat om betalingsbewijzen wordt gevraagd.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE