Vervroegde uikering polisnummer 688.425 is dit mogelijk


19 maart 2013

Vraag nummer: 33977

Of het mogelijk ie dat bovenvermelde polis nu kan worden uitgekeerd.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik kan uw vraag niet beantwoorden. U moet deze vraag stellen aan uw uitvaartverzekeringsmaatschappij. Ik kan u overigens alvast wel melden, dat vervroegd uitkeren sowieso niet mogelijk is. De uitkering geschiedt pas na het overlijden van de verzekerde. Vervroegd uitkeren komt neer op afkopen van de polis en dat is in de regel zeer onvoordelig. Voorts is het de vraag of de polis afkoopbaar is. Ook dat moet u dan navragen bij de verzekeringsmaatschappij. Als afkoop mogelijk is, kunnen zij de afkoopwaarde berekenen. Nogmaals: zeer onvoordeling omdat de afkoopwaarde mede bepaald wordt door het risico op vroegrijdig overlijden dat de verzeekeringsmaatschappij nu eenmaal heeft gelopen en de hoogte van de kosten.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE