uitvaart door een andere uitvaartondernemer laten verzorgen dan de verzekering zelf


25 april 2014

Vraag nummer: 38176

Beste Johan,
Wij willen graag onze clienten goede informatie geven over de uitkering van een uitvaartverzekeringen naturapakket, als zij ons als uitvaartondernemer kiezen en niet hun eigen verzekering. Er zijn zoveel verschillende pakketten, zegt Monuta/Dela/Yarden, dat het ondoenlijk is aan te geven wat er uitgekeerd wordt in zo'n geval.
Wat kunnen wij aan informatie geven bij dit soort vragen? Zonder het obligate "u kunt het beste zelf even naar uw verzekering bellen'. Is er een indicatie per verzekeraar? Graag jouw advies. Dank, Petra Branderhorst, de Zwaan Uitvaarten

Antwoord:

Beste Petra,

Helaas, ik kan niet anders dan het obligate antwoord geven. Er is bij mijn weten geen vuistregel die aangeeft wat het gevolg is, als de uitvaart wordt geregeld door een andere ondernemer dan die waarmee de uitvaartverzekeraar heeft gecontracteerd. Dat loopt nogal uiteen. Als het gaat om een verzekering op grond waarvan een geldbedrag wordt uitgekeerd na het overlijden, is er uiteraard niets aan de hand. Het volledig bedrag wordt dan uitgekeerd en is onafhankelijk van de uitvaartverzorger.

Het is anders bij de natura-uitvaartverzekeringen, waarbij de verzekeringnemer feitelijk een overeenkomst aangaat op grond waarvan de uitvaart wordt verzorgd door de Yardens/Dela's/Monuta's etc. van deze wereld. Wat de regeling is als daarvan wordt afgeweken, verschilt nogal.

Ik kan je slechts adviseren deze vraag aan elke individuele uitvaartverzekeraar te stellen, in ieder geval de grotere.

Met vriendelijke groet,
Johan Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE