Uitkering uitvaartpolis


11 mei 2014

Vraag nummer: 38347

In het tv programma Kassa van de VARA afgelopen zaterdag 11-5-2014 werd verteld dat er een mogelijkheid is tot uitkering van een uitvaartpolis. Mijn verzoek is tot uitkering over te gaan van mijn polis No:1.344.529 (Agentschap Deventer No: 46027) Tarief H dd.29-1-1951 (400 gulden) en polis No:67.41.098 (Agentnr: 73870) Tarief H1 dd.1-11-1967.(600 gulden) Bij voorbaat dank,
D.Wever. Haarboerhorst 36. Postcode: 7531LH. Enschede.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

In de betreffende uitzending is niet gezegd dat een uitvaartpolis bij leven kan worden uitgekeerd. Er is gezegd dat uitvaartpolissen niet altijd afgekocht kunnen worden maar dat veel verzekeringsmaatschappijen afkoop van kleine verzekerde bedragen veelal wel accepteren. Of dat ook in uw geval zo is, kan alleen de betreffende verzekeringsmaatschappij voor u nagaan.

Als dit een inmiddels niet meer bestaande verzekeringsmaatschappij is, dan kunt u bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank, navragen wie de rechtsopvolger is.
Telefoonnummer daarvoor is 0800 020 1068. Ook kunt u daarnaar navraag doen via www.info.dnb.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE