twee oude polissen


3 mei 2013

Vraag nummer: 34423

kan ik die twee oude polissen van concordia hierboven beschreven uitbetaald krijgen bij leven

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik weet niet om wat voor soort polissen het gaat. Als het een overlijdensverzekering betreft, is het de vraag of het een begrafenisverzekering is met een naturadekking op een overlijdensverzekering waarop een geldsom verzekerd is. In beide gevallen wordtde verzekerde prestatie alleen geleverd als de verzekerde overlijdt. Er wordt dus niet uitgekeerd bij leven. U zou eventueel bij de verzekeringsmaatschappij kunnen navragen of de verzekeringen afgekocht kunnen worden. In het geval van een begrafenisverzekering, staan de polisvoorwaarden afkoop niet altijd toe. In het geval van de verzekering van een geldbedrag bij overlijden, is afkoop wel mogelijk. Hou echetr wel in het oog, dat het afkopen van een verzekering in financieel opzicht vaak heel onvoordelig is. De afkoopwaarde van een levensverzekering is vrij vertaald het totaal aan betaalde premie eventueel verhoogd met gerealiseerde overrente, minus kosten en minus het premiedeel dat nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden te financieren. Uiteindwelijk valt de afkoopwaarde vaak fors tegen en is het beter de polissen te laten lopen. ventueel kan de verzekering premievrij worden gemaakt. Dat wil zeggen dat de polis blijft bestaan, maar geen premie meer verschuldigd is. In dat geval wordt uiteraard wel de verzekerde prestatie aangepast.

De verzekeringsmaatschappij Concordia bestaat inmiddels niet meer. De verplichtingen zijn overgenomen door Reaal Verzekeringen te Alkmaar. Mijn advies aan u is om contact op te nemen met Reaal Verzekeringen om te bespreken wat u het beste met de polissen kunt doen. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >