oude uitvaartverzekering


21 juni 2014

Vraag nummer: 38864

Lang geleden hadden mijn ouders voor alle kinderen een uitvaartverzekering afgesloten. Deze was volgens mij bij Delta Loyd.
Na het overlijden van mijn ouders , is de polis van alle kinderen door een tussenpersoon van die maatschappij , zonder ons te informeren, opgezegd .
Kan zoiets ? Ik zelf ben daar veel later achter gekomen . Kunnen de gestorte gelden terug gevraagd worden of kunnen deze bij een lopende uitvaartverzekering worden bijgestort.

Antwoord:

Neen, opzeggen zonder opdracht van de verzekeringnemer is onmogelijk. Dat kan alleen als de premie niet is betaald of als alle verplichtingen uit de verzekering zijn nagekomen (dan zijn de verschuldigde uitkeringen gedaan wegens het overlijden van de verzekerde(n). Premies terugvragen is per definitie onmogelijk. Er is daarvoor immers ook risico gelopen door de verzekeraar.
Ik kan u slechts adviseren op basis van de polisgegevens rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE