oude polis


11 december 2014

Vraag nummer: 40911

Mijn moeder heeft vroeger een Uitvaart verzekering afgesloten en tevens toen ik geboren werd mij meeverzekerd. Yarden heeft de polissen hersteld nadat ze eerst zeiden dat de polissen niet meer bestonden. Nu ben ik 42 en wilde ik mijn polis afkopen. Yarden doet moeilijk omdat de polis ooit door mijn moeder betaald werd (afbetaald trouwens) Mijn mening is ik ben niet minderjarig en polis staat op mijn naam. Heb ik recht om het af te kopen? Of moet het geld naar mijn moeder?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een uitvaartverzekering is in beginsel niet afkoopbaar. Daar waar dat toch wordt toegestaan, komt het recht om de polis af te kopne uitsluitend toe aan de verzekeringnemer. at is ook degene die in dat geval de uitkering ontvangt.

U als verzekerde heeft niet de bevoegdheid de polis af te kopen. Immers de verzekeringsprestatie is eerst opeisbaar na uw overlijden en komt dan ten goede aan de in de polis genoemde begunstigde-nabestaanden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE