Levensverzekering polisnummer 75009915


8 december 2014

Vraag nummer: 40865

Graag uitleg over de negatieve berichten over die woekerpolisen.
Vallen onze 4 polissen hier ook onder??
We hebben in al die jaren al zoveel aan premie betaald en vinden dat we er zo weinig inclusief winstbedrag voor gespaard hebben. Het is voor ons gewoon een raadsel hoe dat kan. Graag uitleg.
Met vriendelijke groet Fam w. Bastiaanssen

Antwoord:

Ik neem aan dat u het over uitvaartverzekeringen heeft. Dat zijn geen woekerpolissen. Woekerpolissen zijn levensverzekeringen gebaseerd op beleggingen waarvan de resultaten door de lage beurskoersen zwaar tegenvallen en waarvoor relatief hoge kosten voor de risicodekking gelden.

Een uitvaartverzekering is ook geen bankspaarrekening. Het is niet zo dat de som van de betaalde premies verhoogd met winstbijschrijving beschikbaar is. Een uitvaartverzekering is een (financieel) product op grond waarvan een bepaalde dienst (de uitvaart) wordt verleend. De kosten daarvoor komen tot maximaal de verzekerde waarde voor rekening van de uitvaartverzekeraar. Daarbij moet u zich realiseren dat het een verzekering is. Dat wil zeggen dat de verzekerde prestatie direct na het sluiten van de verzekering ten volle opeisbaar is na overlijden van de verzekerde, ook al zou dat overlijden direct na het sluiten van de verzekering plaatsvinden en er dus nog geen of nauwelijks premie is betaald. Aan die zekerheid is een prijs verbonden; de zogeheten risicopremie.

Op de polis vindt u de verzekerde prestatie terug. Darin is geregeld waarop een begunstigde recht heeft na het overlijden van een verzekerde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE