koopsompolis


13 maart 2013

Vraag nummer: 33895

Kunt u mij zeggen hoe ik de Nivo koopsompolis uitvaartverzekering moet zien?

Op de voorpagina van de voorbeeldpolis staat ‘Met inachtneming van de voorwaarde op de achterzijde van deze polis vermeld, staat NIVO uitvaartverzekeringen n.v., tot maximaal het verzekerde bedrag, garant voor de uitvaartverzorging van de verzekerde door Uitvaart Zorgcentra Nederland (UZN) of een met UZN gelieerde uitvaartverzorger. Wij adviseren u in geval van overlijden contact op te nemen met de hierna genoemde uitvaartverzorger.’
Op de achterpagina, de verzekeringsvoorwaarden NIVO-koopsom-polis-uitvaartverzekering staat onder andere, 1: Begunstigde, degene, die als opdrachtgever van de uitvaart van de verzekerde de daaraan verbonden kosten zal voldoen én 2: uitbetaling van het verzekerde bedrag geschiedt aan de begunstigde.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als u hierop ingaat, gaat u een overeenkomst aan, op grond waarvan u vastlegt welke instantie de toekomstige uitvaart regelt en uitvoert. Op grond van die overeenkomst, worden de kosten van de uitvaart die uitgevoerd is door deze instantie, verrekend met de uitkering uit de verzekering. Dat is ook de logica van de begunstiging: degene die het overlijden meldt aan UZN en de opdracht geeft voor het regelen en verzorgen van de uitvaart, is ook degene die verantwoordelijk is voor het betalen van de kosten daarvan. De uitkering uit de polis komt daarom ook toe een diezelfde persoon.

Deze constructie wordt overigens bij vrijwel alle uitvaartverzekeraars toegepast.

Als u na een overlijden volledige vrijheid wil om te bepalen welke uitvaartverzorger u inschakelt, dat kunt u een verzekering overwegen die een geldbedrag uitkeert aan de begunstigde na het overlijden van de verzekerde persoon, ongeacht wanneer dit overlijden plaatsvindt (dit wordt een levenslange overlijdensrisicoverzekering genoemd of ook wel een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden). Een dergelijke verzekering kunt u bij elke levensverzekeringsmaatschappij sluiten. Bij deze verzekering wordt dus niet de uitvaart verzorgt en geregeld. Daarvoor moet u zelf de opdracht geven aan een uitvaartondernemer.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE