door overlijden vallen 2 verzekeringen in de nalatenschap ????


23 augustus 2011

Vraag nummer: 25729

Geachte heer Zwaanswijk,

Mijn vader is 20 juni overleden ,en ik moest de boel regelen van hem .
Nu stuit ik op vele onhandige dingen omtrent polissen .
Waarvan er pollissen niet uitgekeert worden Omdat ze al zijn afgekocht of verlopen ???? wat ze zeggen ,en daar kunnen ze mij geen schriftelijke bevestiging van sturen ,een copie van dat dat daadwekelijk is gebeurd . Maar mijn grootste zorg en vraag is . betreft een levensverzekkering en een hoogswaarschijnlijk een risico levenverzekering .daar waarmijn vader de verzekeringnemer was /is maar waar hij 2 kinderen heb bij staan ,de premie heeft hij zelf altijd betaald (en nu betaal ik hem) van zijn rek . We zijn met 10 kinderen thuis en iedereen heeft zijn eigen polissen op hun naam meegekregen . en deze twee niet maar wel andere polissen .daarin tegen heeft mijn zus destijds gezegt dat ze de polis niet wilde ondat ze al lang nieuwe had afgesloten ,en omdat een polis in 2014 zou aflopen of zeg maar premie vrij zou zijn ,was het beter dat mijn vader hem zelf hield voor hemzelf of onvoorziende kosten bij overlijden dit betreft schijnbaar achteraf een risico overlijdings verzekkering te zijn . eerst zouden ze uitkeren paar weken later niet ,moest voor getekent worden door 10 man omdat het in de nalatenschap viel .maar ze kon ook de polis overnemen vandaar dat ze handtekeningen nodig hadden .
Maar dat wilde niet iedereen en ook mijn zus niet waarhet omgaat en mijn broer .ze willen dat het word uitgekeertop mijn vaders naam omdat we het geld nodig hebben .eerst werd het teefonich toegezegt !!! en later krijg ik de twee polissen zonder dat daar handtekening voor gezet zijn .de polissen op ieder zijn eigen naam .en word gewoon van mijn vader z,n rek nr afgeschreven . en word nu gezegt dat er alleen uitgekeert word op de verzekerde . waarop de een dus afloopt in 2014 rlv. waarmijn zus dus eigenlijk 3 jaar aan moet betalen ,en zou zij er gebruik van willen kunnen maken ,moet ze zelf voor die tijd wel overlijden anders vervalt dat en heb je nabestaande RECHT OP NIETS .
Mijn vader is waarshijnlijk toen de tijd geadviseerd dat hij twee kinderen op de polis erbij moest zetten zodat dan de premie laag bleef .maar bij overlijden er dat een hoger bedrag zou worden uitgekeert . dus met die veronderstelling van onze vader heeft hij dus uiteraard die polissen niet overgezet en meegegeven . zodat hij ons niet met onvoorziende kosten achterliet . gebeuren speeld bij AEGON . en ik word echt van het kastje naar de muur gestuurd !!!!! er zitten zoveel haken en ogen aan en iedereen daar ,zegt wat anders . ik hoop dat u een goed advies ofdat u ons kan helpen

Lang verhaal !!
Maar bijvoorbaat
alvast hartelijk dank ,

Vriendelijke Groet

Ida de Jong

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Maar helaas kan ik u hiermee niet helpen. Nog afgezien van het feit dat ik daarvoor inzicht in alle relevante documenten zou moeten hebben, is uw vraagstelling dermate complex dat dit zich niet leent voor enkelvoudige beantwoording in deze rubriek. Mijn advies aan u is om contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon/bemiddelaar. Over het algemeen komen verzekeringsovereenkomsten met Aegon tot stand via een assurantietussenpersoon. Uw tussenpersoon moet in staat zijn een en ander voor u op heldere wijze te ordenen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE