Depositofonds uitvaartondernemer


10 mei 2013

Vraag nummer: 34472

Kan een depostiefonds van een uitvaartondernemer beperkende voorwaarden opleggen wanneer nabestaanden een andere uitvaartondernemer wensen?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als het een depositofonds is, is het antwoord nee. Zij dienen de hierin opgebouwde waarde na het overlijden van de betrokkene uit te keren, ongeacht wie de uitvaartverzorger is. Alleen als de rentevergoeding over het saldo hoger is als de uitvaartverzorging via de betreffende uitvaartondernemer plaatsvind, zou er een beprking denkbaar zijn, maar dat moet dan wel uitdrukkelijk zijn overeengekomen en uit de voorwaarden blijken. Een depositofonds is feitelijk niets anders dan een bankrekening waarover rente wordt vergoed en waarvan het saldo alleen gebruikt kan worden voor de financiering van de uitvaartkosten. Beperkende voorwaarden zijn daarin niet gebruikelijk. Als dit niet specifiek is overeengekomen en toch een beperking wordt toegepast, is het advies hierover eenklacht in te dienen ij het Klachteninstituut financiƫle dienstverlening KIFI). Dat kan via www.kifid.nl Overigens: alleen de belanghebbende zelf kan een klacht indienen. Als het een zogeheten natura-uitvaartverzekering is, kan er wel een beperking krachtens de verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn als de uitvaart door een ander wordt verzorgd dan de uitvaartverzekeraar.Een natura-uitvaartverzekering is een verzekering op grond waarvan de uitvaartkosten tot aan het maximum dat in de polis is genoemd, worden betaald als de uitvaart ook is verzorgd via de betreffende uitvaartverzekeraar. Wordt de uitvaart verzorgd door andere uitvaartverzorger,kan inderdaad een beprkende voorwaarde gelden. De vergoeding kan dan bijvoorbeeld worden gemaximeerd tot het bedrag van de uitvaartkosten die zouden zijn gemaakt als de uitvaart was geregeld via de uitvaartverzekeraar.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE