afkopen


28 september 2014

Vraag nummer: 40034

heb 25 jaar lang premie betaalt (uitvaarverzekering_ voor mijn man en 2 kinderen en van mijn
nu hoor ik dat het geld komt te vervallen en premie vrij is
het totale bedrag was 30.000
vroeg voor afkopen en dit bedrag werd mijn aangeboden 2061 euro mijn vraag is of het klopt.

Antwoord:

Of het bedrag klopt kan via de forum niet worden gecontroleerd. U moet zich realiseren, dat er destijds een bepaalde financieel product is gekocht. Ik neem aan weloverwogen. Een uitvaartverzekering vergoedt de uitvaarkosten tot maximaal het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Dat is de prestatie en daarvoor betaalt u premie. Ook als het overlijden direct nadat de verzekering is afgesloten plaatsvindt, is de volledige prestatie verschuldigd, zelfs als daarvoor nog geen of weinig premie is betaalt. De prijs voor deze zekerheid kunt u vergelijking met de premie voor bijvoorbeeld een inboedel- of autoverzekering. Is er geen schade, is er uiteraard geen uitkering. De premie wordt dan vanzelfsprekend niet terugbetaald. Zo is het ook met een uitvaartverzekering. U betaalt premie voor de dekking van een risico. Dat zijn geen kosten, maar de prijs voor een product.Als de verzekering lang loopt, kan er sprake zijn van een zekere waarde-opbouw. Als een verzekering tussentijds wordt afgekocht, is niet meer dan die opgebouwde waarde beschikbaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE