afkopen oude polissen


10 augustus 2012

Vraag nummer: 28799

Mijn ouders hebben mij 25 jaar geleden 2 polissen gegeven op mijn naam.
1 polis van 1951 van 300 gulden en 1polis van 1966 van 700 gulden. Ik wil de polissen afkopen. Nu zegt de maatschappij, dat de polis van 1966, ik wel de verzekerde ben, maar de verzekeringnemer mijn jongste broer is. Mijn broer was in 1966 16jaar en zat nog op school en hij weet van niks. Ik was toen 18 jaar.
De maatschappij wil deze polis daarom niet aan mij uitkeren.
Ik vermoed dat mijn vader die als voorletters A.F. en mijn broer heeft F als voorletter heeft de A vergeten is en daardoor de verzekeringsnemer F. is.
Nu mijn vraag, kan mijn broer
in 1966 op 16jarige leeftijd verzekeringsnemer zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat kan/kon. Een 16-jarige is weliswaar niet handelingsbekwam, maar daarmee zijn gesloten overeenkomsten niet nietig, maar vernietigbaar. Vernietigbaar houdt in dat de ouders of wettelijk vertegenwoordigers binnen een redelijke termijn na het tot stand komen van de overeenkomst een beroep moeten doen op de vernietigbaarheid daarvan. Aangezien dit niet is gebeurd, is de overeenkomst een feit en is het standpunt van de verzekeraar (hoe onbenullig wellicht ook) wel juist.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE