uitkering verzekering


2 april 2012

Vraag nummer: 28012

Beste mevrouw/mijnheer,

Het volgende probleem doet zich voor.

De levenspartner van de overledene is benoemd tot enig erfgenaam en executeur testimentair voor de verdeling van de nalatenschap. Zij heeft met het oog op bovenstaande de uitvaart van de overledene georganiseerd en betaald.

De overledene heeft een uitvaartverzekering afgesloten zonder daarin begunstigden te benoemen, waardoor het standaard begunstigden van de verzekering van toepassing is.

Hierdoor zijn de kinderen van de overledene gerechtigd op de uitkering en daarna pas de erfgename. De overleden had echter geen contact of goede relatie met de kinderen en nu weigeren de kinderen de uitkering te gebruiken voor de kosten van de uitvaaart. De levenspartner van de overledene heeft de kosten van de uitvaart echter al voldaan, met het idee dat de uitkering dit later zou vergoeden.

Is er een mogelijkheid om de verzekeraar of de de kinderen te dwingen om de uitkering te gebruiken voor de kosten van de uitvaart?

Bij voorbaat dank.

Mvg,

L. van den Ouden

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Kennelijk gaat het hier om een verzekering waaruit een geldbedrag na overlijden wordt uitgekeerd. Zou het een natura-uitvaartverzekering zijn geweest, is het gebruikelijk dat de uitvaartverzekeraar verrekend met de uitvaartonderneming. Een geldsom wordt uitgekeerd aan de in de polis genoemnde begunstigde. Dat is de verzkeraar verplicht en er is geen mogelijkheid zonder medewerking van de kinderen, de uitkering over te maken naar een andere partij. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart, is degene die de uitvaartkosten zal moeten betalen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE