Welke zaken behoren tot de nalatenschap

Alle bezittingen en schulden, maar ook bepaalde rechten en verplichtingen erven over op de erfgenamen. Hieronder volgt een overzicht van zaken die tot de nalatenschap (kunnen) behoren:

 • Banksaldi (in geval van een en/of rekening dient bepaald te worden welk deel van de saldi tot de nalatenschap behoort.
 • Onroerende goederen
 • Roerende goederen, zoals registergoederen, inboedel, overige vervoersmiddelen (zoals een fiets)
 • Verzamelingen
 • Beleggingen
 • (Aandeel in een) onderneming
 • Aandelen
 • Deposito‚Äôs
 • Huisdieren (NB vergeet na overlijden de chip niet over te schrijven op de nieuwe eigenaar)
 • Digitale rechten
 • Belastingclaims
 • Bepaalde uitkeringen vanuit een levensverzekering
 • Boetes die nog niet voldaan zijn
 • Vorderingen op de overledene
 • Intellectuele eigendommen (bijvoorbeeld: auteursrechten, patenten)
 • Digitale eigendommen of rechten

*NB INDIEN SCHULDEN OF BEZITTINGEN ONDERDEEL ZIJN VAN EEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN DIENT DE HELFT VAN DE WAARDE TE WORDEN OPGENOMEN IN DE NALATENSCHAP

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE