Deposito

Eenmalige storting voor uitvaart

BELANGRIJK OM TE WETEN

Deposito is geen verzekering

Goede oplossing voor oudere mensen zonder uitvaartverzekering

Geen vragen over gezondheid

Een depositofonds is een eenmalige storting voor een uitvaart. De storting kan plaatsvinden bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij. Het is echter geen verzekering. Het depositofonds is een goede oplossing voor al wat oudere mensen die toch nog een uitvaartverzekering willen sluiten.
Voor depositofondsen hoeven geen vragen over de gezondheid te worden beantwoord. De storting in een depositofonds is gewoonlijk minimaal € 250,- of een veelvoud daarvan.

Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag, verhoogd met de bijgeschreven rentevergoeding, verrekend met de kosten van de uitvaart. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld.

Je kunt je natuurlijk afvragen of het storten op depositofonds bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij zinvol is. Je kunt het geld toch net zo goed op een bankrekening zetten? Toch kan storting bij een uitvaarverzekeringsmaatschappij voordeliger zijn.

Op de eerste plaats is de waarde van het fonds onder strikte voorwaarden tot een jaarlijks door het ministerie van financiën vast te stellen maximum ( over 2015 is dat € 6.921,-) vrijgesteld van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. In box 3 wordt belasting geheven over vermogen, waaronder spaargeld. Deze zogeheten rendementsheffing is 1,2% over het geoormerkte vermogen per 1 januari van elk jaar, als het saldo groter is dan het bedrag van de heffingsvrijstelling (over 2015 is dat EUR 21.330,- zonder fiscale partner of ER 42.660,- met fiscale partner). Dit fiscale voordeel is wel verbonden aan de voorwaarde dat het saldo geblokkeerd is en uitsluitend gedeblokkeerd kan worden voor financiering van de uitvaart van de depothouder zelf, diens fiscale partner of een bloed- of aanverwant (zoals kinderen, ouders, broers en zussen) Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Op de tweede plaats kan de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelen en verzorgen. Die zorg wordt de nabestaanden dus uit handen genomen.

Op de derde plaats geven uitvaartverzekeraars vaak een korting op de kosten van de uitvaartverzorging als de uitvaart door de verzekeringsmaatschappij wordt verzorgd. In plaats van korting op de uitvaartkosten wordt soms ook een extra uitkering gedaan als de uitvaart door de verzekeringsmaatschappij wordt verzorgd.

Let op: een deposito bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Evert de Niet

VERZEKERINGEN ADVIES

Evert de Niet

Depositofonds

wijziging voorwaarden depositofonds

Stel een vraag
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Depositostorting begraafkosten

Stel een vraag