Deposito

Eenmalige storting voor uitvaart

BELANGRIJK OM TE WETEN

Deposito is geen verzekering

Goede oplossing voor oudere mensen zonder uitvaartverzekering

Geen vragen over gezondheid

Een depositofonds is een eenmalige storting voor een uitvaart. De storting kan plaatsvinden bij een uitvaartverzekeraar. Het is echter geen verzekering. Het depositofonds is een goede oplossing voor al wat oudere mensen die toch nog een uitvaartverzekering willen sluiten.
Voor depositofondsen hoeven geen vragen over de gezondheid te worden beantwoord. De storting in een depositofonds is gewoonlijk minimaal € 250,- of een veelvoud daarvan.

Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag, verhoogd met de bijgeschreven rentevergoeding, verrekend met de kosten van de uitvaart. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld.

De waarde van het uitvaartdeposito is onder strikte voorwaarden tot een jaarlijks door het ministerie van financiën vast te stellen maximum (voor 2018 is dat € 7.033,-) vrijgesteld van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze vrijstelling in box 3 is wel verbonden aan de voorwaarde dat het saldo geblokkeerd is en uitsluitend gedeblokkeerd kan worden voor financiering van de uitvaart van de depothouder zelf, diens fiscale partner of een bloed- of aanverwant (zoals kinderen, ouders, broers en zussen) Meer informatie over de box 3 heffing vindt u
hier.

Let op: een deposito bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Evert de Niet

VERZEKERINGEN ADVIES

Evert de Niet

Depositofonds

wijziging voorwaarden depositofonds

Stel een vraag
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Depositostorting begraafkosten

Stel een vraag