Sterven kan ook anders

Sterven kan ook anders

Auteur: Angelica Roquas

Uitgeverij Ankh-Hermes | 147 pagina's | 1994

Langzamerhand raakt de dood uit de taboesfeer en worden sterven en de voorbereiding daarop bespreekbare onderwerpen. Hoe je ook denkt over een eventueel voortbestaan na de dood, het op een goede manier afscheid nemen van het leven is op zich de moeite waard om bij stil te staan. Dit boek is gebaseerd op de veronderstelling dat het 'leven' met de dood niet is afgelopen, maar in een andere werkelijkheid verdergaat, een werkelijkheid die volgens de auteur even 'tastbaar' blijkt te zijn als het leven hier en nu. Om ons op dat andere leven te kunnen voorbereiden is dit boek geschreven. Sterven kan ook anders bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de voorbereiding op de dood, in bet tweede gedeelte wordt gesproken over wat er tijdens het stervensproces gebeurt en in het laatste deel wordt ingegaan op het leven na de dood, als de grote overgang eenmaal achter de rug is. Het bijzondere aan dit boek is dat de lezer een blik wordt gegund in het leven aan gene zijde, doordat een deel van dit boek mediamiek tot stand is gekomen.

ISBN 90 202 8048 1

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >