Inkomstenbelasting

Het verrekenen van te veel of te weinig betaalde belasting

Voor 1 mei moet aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. Omdat het kan zijn dat er na de aangifte veel betaald moet worden of juist veel wordt terugbetaald kan er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde voorlopige teruggave of voorlopige aanslag.

De belastingdienst geeft dan tijdens het belastingjaar maandelijks het bedrag dat u te veel betaald heeft terug op basis van een schatting. Na de aangifte wordt alsnog te veel betaalde of te veel ontvangen belasting verrekend. Als het gaat om een teruggave heeft u zelf de keuze of u alles in één keer terug ontvangt na de jaarlijkse aangifte of gebruik maakt van een (maandelijkse) voorlopige teruggave. Als u vermoedelijk te weinig belasting betaalt over het lopende belastingjaar en de belastingdienst is op de hoogte dan heeft u geen keuze en zal de belastingdienst u altijd een voorlopige aanslag opleggen. U kunt kiezen voor periodieke betaling of een betaling in één keer.

Een voorlopige aanslag speelt bijvoorbeeld bij mensen die partneralimentatie ontvangen of een (nabestaanden)pensioen ontvangen waarbij de pensioenverzekeraar niet alle premies en belasting inhoudt.

Wanneer de overledene via een voorlopige teruggave geld ontvangt moet dit zo snel als mogelijk worden stopgezet. Het is ook mogelijk dat de partner zelf in aanmerking komt om via een voorlopige aanslag te veel betaalde belasting terug te krijgen. De partner van de overledene kan het beste contact opnemen met de Belastingdienst om te overleggen wat er moet gebeuren. U kunt bellen met de belasting telefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gratis).

TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier voor de site van de Belastingdienst.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >