Erfbelasting, tarieven en vrijstellingen

Belasting betalen over de erfenis

Erfgenamen moeten erfbelasting betalen over de erfenis. Er geldt een vrijstelling en tevens zijn er verschillende tarieven. Zowel het tarief als de vrijstelling zijn afhankelijk van uw relatie met de overledene.

 • Voor geregistreerd partners, gehuwden en samenwonenden is de vrijstelling €.€ 671.910,-
 • Erft een partner meer dan de vrijstelling dan moet over de eerste € 128.750,- 10% belasting worden betaald en daarboven 20%. Samenwonenden kunnen deze vrijstelling verkrijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:
  • De partner van de overledene heeft tot het tijdstip van het overlijden samen met de overledene een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd. Het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding wordt alleen aangenomen als de erfgenaam en de erflater volgens de persoonsgegevens (GBA) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en de wederzijdse zorgplicht is vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract.
  • De gemeenschappelijke huishouding moet in het geval van overlijden tenminste zes maanden hebben geduurd, waarbij alleen de periode meetelt na het bereiken van de 18-jarige leeftijd (in geval van schenking geldt een periode van 2 jaar).
  • Beide partners mogen geen bloedverwanten zijn in rechte lijn. Dat wil zeggen dat (groot)ouders en kinderen zich dus niet op de hoge vrijstelling kunnen beroepen.
  • De partners mogen niet ook met iemand anders voldoen aan de hierboven opgesomde voorwaarden.
 • Voor kinderen (Ook stief- en pleegkinderen) is de vrijstelling € 21.282,-. Erft een kind meer dan moet over de eerstvolgende € 128.750,- 10% belasting worden betaald en daarboven 20%. Voor een invalide kind is de vrijstelling € 63.836,-.
 • Voor kleinkinderen is de vrijstelling ook € 21.282,- Erft een kleinkind meer dan moet over de eerstvolgende € 128.750,- 18% belasting worden betaald, daarboven 36%.
 • Voor ouders is de vrijstelling € 50.397,-. Erven de ouders (samen) meer dan deze vrijstelling dan moet over de eerstvolgende € 128.750,- 30% worden betaald en daarboven 40%. Indien ouders beiden erven dan geldt deze vrijstelling éénmalig voor hen samen.
 • Voor alle overige erfgenamen is de vrijstelling € 2.244,-. Daarboven moet over de eerstvolgende € 128.750,- 30% worden betaald en daarboven is het tarief 40%.


TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier op de site van de Belastingdienst.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE