Erfbelasting, tarieven en vrijstellingen

Belasting betalen over de erfenis

Erfgenamen moeten erfbelasting betalen over de erfenis. Er geldt een vrijstelling en tevens zijn er verschillende tarieven. Zowel het tarief als de vrijstelling zijn afhankelijk van uw relatie met de overledene en de hoogte van het te erven bedrag per erfgenaam.

Via deze link naar website Belastingdienst vindt u de vrijstellingen voor de erfbelasting voor het jaar van overlijden 2024.

De tarieven voor de erfbelasting voor het jaar 2024 vindt u via deze link naar de website van de Belastingdienst.

Bijzonderheden

Voorbeeld: Erft een partner meer dan de vrijstelling dan moet over de eerste € 152.368,- boven de vrijstelling 10% erfbelasting worden betaald en daarboven 20%.
Samenwonenden kunnen deze vrijstelling verkrijgen als ze aan deze voorwaarden (link naar website Belastingdienst) voldoen.

Voor een kind met een beperking geldt er een hogere vrijstelling.
Ouders worden voor wat betreft het tarief en de vrijstelling samengeteld. Erven de ouders (samen) meer dan deze vrijstelling dan moet over de eerstvolgende € 152.368,- 30% worden betaald en daarboven 40%. Indien ouders beiden erven dan geldt deze vrijstelling éénmalig voor hen samen.

TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier op de site van de Belastingdienst.

Vind een onderneming:

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >