Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

lichaam aan de wetenschap

14 februari 2017

Vraag nummer: 49654

Geachte.
Mijn zwager heeft bij overlijden zijn lichaam aan de wetenschap toevertrouwd.
Hij is nergens voor verzekert, geen begrafenispolis ed.
heeft verder geen enkele euro op de bank staande.
Als de wetenschap zijn lichaam weigert, wie draait dan voor de onkosten op.

Ik ben een zwager, en heb altijd gezegt, je moet je verzekeren, maar dat weigerde hij altijd.
Ik ben weduwnaar, ben ik dan een nabestaande, en komen de kosten dan voor mijn rekening.
In antwoord : met vriendelijke groeten WimS

Antwoord:

Beste Wim, het is om te beginnen zo dat je niet automatisch voor uitvaartkosten opdraait als je nabije of verder familie bent. Het opdrachtgeverschap voor de uitvaartverzorging staat los van erfrechtelijke zaken.
Dus als jij geen opdracht geeft voor de uitvaartverzorging komen de kosten niet voor je rekening.
Het is natuurlijk wel goed om eens goed na te gaan hoe het formeel zit met het ter beschikking stellen aan de wetenschap in het geval van je zwager. Het is belangrijk om te weten: is er een schriftelijke bevestiging van? Wat is de onzekerheid precies. die vraag moet je beantwoord zien te krijgen. Dus als je weet bij welke instelling de afspraken zijn vastgelegd kan je daar mee in gesprek gaan en te weten komen of het zeker is dat het zal doorgaan.

Ingeval er geen zekerheid is zal je zwager toch echt moeten gaan nadenken over andere oplossingen. Wellicht is er nog meer familie die kan bijspringen?

Je ziet, er zijn nog wel een aantal vragen die je zult moeten zien te beantwoorden voordat het geheel duidelijk is. Success daarmee.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Print deze pagina

×

Spelregels

Spelregels panel Uitvaartkosten en financiële dekking

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren, consumenten- en patientenfederaties en voor instellingen en ondernemers die relatie zijn van BV Uitvaart.Com en Peter van Schaik.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Vindt u het openbare karakter van onze dienstverlening vervelend? Wilt u liever niet met naam en toenaam vermeld staan op de site? Maak dan geen gebruik van deze kostenloze faciliteit of dien uw vraag anoniem in.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.Com en Peter van Schaik aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder