lichaam aan de wetenschap


14 februari 2017

Vraag nummer: 49654

Geachte.
Mijn zwager heeft bij overlijden zijn lichaam aan de wetenschap toevertrouwd.
Hij is nergens voor verzekert, geen begrafenispolis ed.
heeft verder geen enkele euro op de bank staande.
Als de wetenschap zijn lichaam weigert, wie draait dan voor de onkosten op.

Ik ben een zwager, en heb altijd gezegt, je moet je verzekeren, maar dat weigerde hij altijd.
Ik ben weduwnaar, ben ik dan een nabestaande, en komen de kosten dan voor mijn rekening.
In antwoord : met vriendelijke groeten WimS

Antwoord:

Beste Wim, het is om te beginnen zo dat je niet automatisch voor uitvaartkosten opdraait als je nabije of verder familie bent. Het opdrachtgeverschap voor de uitvaartverzorging staat los van erfrechtelijke zaken.
Dus als jij geen opdracht geeft voor de uitvaartverzorging komen de kosten niet voor je rekening.
Het is natuurlijk wel goed om eens goed na te gaan hoe het formeel zit met het ter beschikking stellen aan de wetenschap in het geval van je zwager. Het is belangrijk om te weten: is er een schriftelijke bevestiging van? Wat is de onzekerheid precies. die vraag moet je beantwoord zien te krijgen. Dus als je weet bij welke instelling de afspraken zijn vastgelegd kan je daar mee in gesprek gaan en te weten komen of het zeker is dat het zal doorgaan.

Ingeval er geen zekerheid is zal je zwager toch echt moeten gaan nadenken over andere oplossingen. Wellicht is er nog meer familie die kan bijspringen?

Je ziet, er zijn nog wel een aantal vragen die je zult moeten zien te beantwoorden voordat het geheel duidelijk is. Success daarmee.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE