Financiele zaken


14 juli 2017

Vraag nummer: 51326

Geachte meneer de Niet,

Ik heb een paar vragen.
U weet van het recht van beraad dat dit verlengd kan worden.
1 Als familie langer wacht zo een 8 maanden of langer omdat ze nog niet weten. Kunnen zij dan alsnog verlenging vragen? Of krijgen ze een oproep? Hoe is die verlengingsaanvraag van Recht van Beraad? Is dit schriftelijk of fysiek.

2 U weet dat er een vereffenaar bij negatieve nalatenschap wordt aangesteld om nalatenschap onder familie af te handelen. Dan beslist de rechter over de nalatenschap hoe die afgehandeld wordt via vereffenaar.
Dit gebeurt meestal bij benificair aanvaarden.
En ernstige schulden zoals huizen in verjkoop,auto en boot.
Kunnen erfgenamen ook naar de rechter omdat ze nog niet kunnen beslissen over de erfenis omdat er zegge drie schulden zijn,een begrafenisrekening en twee kleine openstaande bedragen met incasso. En dat er conflict is tussen familieleden dat ze de begrafenisrekening niet kunnen betalen. Al het geld dat binnenkomt op de rekening van de overledene, gaat als eerste naar de begrafenisrekening van de overledene. Daardoor kunnen de erven de andere twee kleine schulden met incasso niet betalen. Kunnen ze dan ook een vereffenaar aanstellen zonder dat ze iets met de nalatenschap hebben gedaan.
3 Kunnen de erfgenamen omdat ze begrafenisrekening niet kunnen betalen en daardoor in problemen komen met de twee andere schulden ook het schriftelijk verlenging aanvragen of moet het echt een fysieke rechtszaak worden?
Zodat ze benificair kunnen aanvaarden of verwerpen. Of moet de rechter zich er over buigen?

mvg

Antwoord:

Beste Terik, ik verwijs voor de algemene vragen over erfrecht graag naar de website erfwijze.nl, daar staat de relevante informatie zeer helder beschreven. http://www.erfwijzer.nl/recht-van-beraad-erfenis.html

Het verband met de begrafeniskosten moet altijd gezien worden in het licht van het opdrachtgeverschap voor de uitvaart: dit staat los van erfrechtelijke kwesties.
De opdrachtgever gaat een overeenkomst van opdracht aan, niet de boedel.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE