Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Financiele zaken

14 juli 2017

Vraag nummer: 51326

Geachte meneer de Niet,

Ik heb een paar vragen.
U weet van het recht van beraad dat dit verlengd kan worden.
1 Als familie langer wacht zo een 8 maanden of langer omdat ze nog niet weten. Kunnen zij dan alsnog verlenging vragen? Of krijgen ze een oproep? Hoe is die verlengingsaanvraag van Recht van Beraad? Is dit schriftelijk of fysiek.

2 U weet dat er een vereffenaar bij negatieve nalatenschap wordt aangesteld om nalatenschap onder familie af te handelen. Dan beslist de rechter over de nalatenschap hoe die afgehandeld wordt via vereffenaar.
Dit gebeurt meestal bij benificair aanvaarden.
En ernstige schulden zoals huizen in verjkoop,auto en boot.
Kunnen erfgenamen ook naar de rechter omdat ze nog niet kunnen beslissen over de erfenis omdat er zegge drie schulden zijn,een begrafenisrekening en twee kleine openstaande bedragen met incasso. En dat er conflict is tussen familieleden dat ze de begrafenisrekening niet kunnen betalen. Al het geld dat binnenkomt op de rekening van de overledene, gaat als eerste naar de begrafenisrekening van de overledene. Daardoor kunnen de erven de andere twee kleine schulden met incasso niet betalen. Kunnen ze dan ook een vereffenaar aanstellen zonder dat ze iets met de nalatenschap hebben gedaan.
3 Kunnen de erfgenamen omdat ze begrafenisrekening niet kunnen betalen en daardoor in problemen komen met de twee andere schulden ook het schriftelijk verlenging aanvragen of moet het echt een fysieke rechtszaak worden?
Zodat ze benificair kunnen aanvaarden of verwerpen. Of moet de rechter zich er over buigen?

mvg

Antwoord:

Beste Terik, ik verwijs voor de algemene vragen over erfrecht graag naar de website erfwijze.nl, daar staat de relevante informatie zeer helder beschreven. http://www.erfwijzer.nl/recht-van-beraad-erfenis.html

Het verband met de begrafeniskosten moet altijd gezien worden in het licht van het opdrachtgeverschap voor de uitvaart: dit staat los van erfrechtelijke kwesties.
De opdrachtgever gaat een overeenkomst van opdracht aan, niet de boedel.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Print deze pagina

×

Spelregels

Spelregels panel Uitvaartkosten en financiële dekking

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren, consumenten- en patientenfederaties en voor instellingen en ondernemers die relatie zijn van BV Uitvaart.Com en Peter van Schaik.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Vindt u het openbare karakter van onze dienstverlening vervelend? Wilt u liever niet met naam en toenaam vermeld staan op de site? Maak dan geen gebruik van deze kostenloze faciliteit of dien uw vraag anoniem in.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.Com en Peter van Schaik aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder