Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Codicil of testament?

23 januari 2017

Vraag nummer: 49198

Geachte heer de Niet,
Indien iemand alleenlijk uitvaartszaken wil regelen en geen
eigendomszaken, is een handgeschreven codicil voldoende teneinde
als geldig te zijn beschouwd, of dient een document bij een
notaris te worden opgesteld, om een uitvaartexecuteur te benoemen
tot wien men in geen formele band staat, en hem/haar zodoende bevoegd
te maken om o.a. het vrij te besteden bedrag van de uitvaartsverzekering
te ontvangen?

(In een situatie waarin men geen kinderen of echtgenote heeft,
en de bloedverwanten in het buitenland wonen.)

Antwoord:

Beste Bob, het is verstandig om via de notaris een executeur te "benoemen". Met de notaris kan je dan ook bespreken hoe om te gaan met een eventueel overschot uit een verzekeringsuitkering, na betaling van de uitvaartkosten.
Want een dergelijk bedrag valt in de boedel en zou fiscaal kunnen worden aangemerkt als een belaste erfenis. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid tot het betalen van een vergoeding aan de executeur.
Naar de notaris gaan dus!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Print deze pagina

×

Spelregels

Spelregels panel Uitvaartkosten en financiële dekking

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren, consumenten- en patientenfederaties en voor instellingen en ondernemers die relatie zijn van BV Uitvaart.Com en Peter van Schaik.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Vindt u het openbare karakter van onze dienstverlening vervelend? Wilt u liever niet met naam en toenaam vermeld staan op de site? Maak dan geen gebruik van deze kostenloze faciliteit of dien uw vraag anoniem in.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.Com en Peter van Schaik aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder