Vraag nummer: 59673 - Antwoord is niet volledig


14 januari 2020

Vraag nummer: 59747

Het gaat om een bedrag uit te keren bij overlijden. Wie wat wanneer heeft betaald is niet van toepassing.
Zoals gezegd is er wel een overlijdensverklaring maar geen polis.
Waar het vooral om gaat is de vraag met de buitenlandse echtgenote van schoonvader. Wilt u dat deel nog eens lezen en beantwoorden. U rept er namelijk helemaal niet over:

Mijn schoonvader was getrouwd (2e huwelijk) met een buitenlandse dame die al ruim voor zijn overlijden grotendeels in haar land van herkomst leefde en die zich na het ophalen van de as nooit meer heeft gemeld. We hebben geen gegevens van haar verblijfsplaats en weten ook niet of zij uberhaupt nog in leven is.
Zij is ook niet op de hoogte van de polis, aangezien zij alles wat met geld te maken had opeiste. Had zij dus geweten dat de polis bestond, dan was het geld al door haar opgeeist.
Kan zij nog aanspraak maken op deze polis/het geld?

Antwoord:

Beste vragensteller,

Het is aan de verzekeraar om te beoordelen wie er echt heeft op de uitkering van een verzekering. U weet niet wie de begunstigde is dus het is een ongewisse zaak wat beteft een uitkeing.
Slechts de verzekeraar kan helderheid verschaffen.

Ik benadruk ook nog eens dat het opdrachtgeverschap voor de uitvaart en de betaling van de kosten door de opdrachtgever volkomen losstaat van erfzaken.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE