Verplichtstelling pensioenregeling


11 oktober 2019

Vraag nummer: 58846

Geachte heer,
In de voorlaatste Cao voor de uitvaartbranche was art 4.10 niet algemeen verbindend verklaart. Niet aangesloten werkgevers behoefden geen pensioenregeling af te sluiten
Kunt u aangeven of dat in de huidige cao ook zo is ?
Alvast bedankt
Met vr grt
Eline

Antwoord:

Beste vragensteller,

Voor zover ik dat kan zien is de CAO algemeen verbindend verklaard, zonder enige uitzondering. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 februari 2019, nr. 3145, onder UAW nr. 12061.

Dit betreft dus de huidige CAO 2018-2020.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE