Uitvaart zonder genodigden


25 maart 2017

Vraag nummer: 50227

Dit is een theoretische vraag, maar ik ben benieuwd.
Als iemand met de hele wereld in onenigheid leeft, is het voor een zodanig een mogelijk (en daarna executeerbaar) om onder zijn uitvaartwensen aan zijn uitvaartverzekeraar de wil bekend te maken dat geen ander mens aanwezig zou mogen zijn bij zijn begraafnis dan alleen medewerkers die de begraafnis fysiek uitvoeren?
Hoe zou men zich het respecteren van zo'n wens kunnen verzekeren? Zou het voldoende zijn dat te vermelden op een online account als men die bij een uitvaartverzekeraar heeft?

Antwoord:

Beste Rob, het is mogelijk om dit vast te leggen. Dat zou dan bij voorkeur in overleg met een notaris moeten. Het is dan ook verstandig om iemand te benoemen als uitvoerder van de uitvaartwens. dit moet dan ook bij de verzekeraar bekend worden gemaakt voor de zekerheid.
Je probleem kan erin komen te zitten dat na het overlijden degene die als eerste in actie komt niet op de hoogte is van deze wens. Het is dus zaak dat de wens overal bekend dan wel snel vindbaar is. Daar moet je dus goed over nadenken, over hoe dat te realiseren is.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE