Pensioenopbouw voor werknemers


23 november 2017

Vraag nummer: 52849

Geachte heer De Niet,
binnenkort neem ik als zelfstandig uitvaartondernemer een personeelslid in dienst. Mijn eerste personeelslid ooit. Volgens CAO artikel 4.10 ben ik als werkgever verplicht pensioenopbouw te regelen voor het personeel. Hierover heb ik enkele vragen.
1) Hoe kan ik dit het beste aanpakken ? Wat is de (standaard) procedure ?
2) Met welke verzekeraar(s) heeft de branchevereniging goede ervaringen ?
3) Bij welke verzekeraar(s) stelt u voor om offerte op te vragen ?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Vriendelijke groet van Adrie Rockx
Telefoon 06-50817729
E-mail info@uitvaartverbogt.nl

Antwoord:

Beste Adrie, heel goed dat je jezelf hier als werkgever goed over informeert, je werknemer verdient dat!
Om te beginnen raad ik je aan om de CAO erbij te pakken. Ik heb hier het artikel over pensioen voor je:
Artikel
4.10 Pensioen
1.
Iedere werkgever heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling, die voor alle
werknemers toegankelijk moet zijn.
2.
De werkgever draagt
zorg voor een pensioenregeling die voldoet aan de geldende landelijke richtlijnen, fiscale kaders/
wetgeving.
3.
De regeling zoals bedoeld in het voorgaande lid
a en b is ten minste gelijk aan het volgende
kader:
a.
De bijdrage van de werkgever aan de totale pensioen
regeling is minimaal 50% van de getotaliseerde premie voor alle werknemers die deelnemen aan de
pensioenregeling van de werkgever. Bij salaris/diensttijdregelingen wordt de
werknemersbijdrage voor elke werknemer omgeslagen naar een vast percentage van de pensioengrondslag. Bij beschikbare premieregelingen is er keuze tussen de
werknemersbijdrage omslaan naar een vast percentage van de pensioengrondslag of maximaal 50% werknemersbijdrage te heffen over het individuele beschikbare premiepercentage voor het ouderdomspensioen;
b.
Als pensioengevend salaris geldt het bruto maandloon maal 12,96 (dus maand salaris inclusief vakantietoeslag maal 12);
c.
Het maximaal pensioengevend salaris bedraagt het maximale salaris van salarisschaal 9.

Dit is dus de basis. Hiermee gewapend kan je naar een pensioenadviseur gaan die het voor je op een rij kan zetten en die ook de juiste partij voor je kan vinden.
Voor zover mij bekend heeft de BGNU hier geen afspraken over met enige partij, dus je zult zelf verder de boer op moeten.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE