Overschot kapitaalverzekering bij verwerping nalatenschap


24 mei 2018

Vraag nummer: 55090

Geachte Heer de Niet,

Mijn zwager is recent overleden waarbij zijn broer de opdracht voor uitvaart heeft gegeven aan de uitvaartondernemer Tevens zijn de kapitaalpolissen aan de uitvaartondernemer overgedragen en deze heeft de verzekerde bedragen geincasseerd Begunstigingwijziging genaamd
Alle broers zussen en gerechtigden verwerpen de nalatenschap Nu heeft de uitvaartondernemer bericht dat er een overschot is en deze wil storten naar de oppdrachtgever ( zijn broer)
Heb begrepen dat een uitkering van een kapitaalverzekering met standaard begunstiging niet vrijkomt uit nalatenschap maar door middel van overeenkomst
Mijn vraag is daarom kan de uitvaartondernemer probleemloos dit restant op de rekening van de broer storten of is hier sprake van aanvaarding nalatenschap met alle nadelige gevolgen van dien
In Afwachting van uw antwoord. Vriendelijke groet

Antwoord:

Beste vragensteller, u stelt een belangrijke vraag en dat doet u op heldere wijze.

De kern van het recht op de betaling van het overschot zit in de begunstiging.
In de voorwaarden van de verzekering zal zijn opgenomen wie er de begunstigden zijn.
Als deze(n) de wijziging begunstiging heeft/hebben getekend zal de verzekeraar dit hebben gecontroleerd en zal er terecht aan de uitvaartondernemer (=de nieuwe begunstigde) zijn uitgekeerd. Dit is dus de verantwoordelijkheid van de verzekeraar.

Vervolgens is de uitvaartnota opgesteld en is dat deel gedekt door de uitkering, die zoals u schrijft hoger was dan de uitvaartkosten.
De uitvaartondernemer heeft ongetwijfeld ergens vastgelegd dan wel mondeling toegezegd dat een eventueel overschot zal worden uitbetaald aan de formele opdrachtgever voor de uitvaartverzorging.

Deze hele gang van zaken staat op zich: er was een verzekeringsovereenkomst die is afgewikkeld, er is een overeenkomst met de uitvaartondernemer die is afgewikkeld en vervolgens staat het de uitvaartondernemer vrij om het restant uit de verzekering te betalen aan de opdrachtgever.
Dit alles valt mijns inziens geheel buiten de nalatenschap.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE