Hoe is foetus of prematuur verzekerd


29 december 2016

Vraag nummer: 48780

Ik heb een vraag over een foetus of prematuur aangaande een uitvaartverzekering. Als een kindje voor 24 weken wordt geboren en geen 24 uur leeft dan bestaat zo een kindje niet voor de wet op de lijkbezorging. Wat als nu ouders toch graag een kleine begrafenis of crematie willen? Is dat ergens op een verzekering te verhalen? En wat als het kind wel voor de wet lijkbezorging bestaat en ouders zelf een uitvaartverzekering hebben? Zij hebben vaak door hun premature kindje niet echt nagedacht dat ze een kindje moeten opgeven bij hun op de polis. Kan dat achteraf dan wel zodat ouders hun kindje van 24 weken of ouder, wel gewoon kunnen begraven/cremeren en dit uit hun verzekering betaald kan worden? Veelal zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd maar moeten ingeschreven staan op de polis van de ouders. Dit is met prematuren meestal niet geval nog.

Antwoord:

Beste Gerja, je stelt hier een voor veel ouders belangrijke vraag.
Allereerst citeer ik uit de brief van 19 september 2016 die minister Plasterk aan de 2e Kamer schreef:
"..ik kan u – mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie - het volgende melden.
Om aan de behoefte van de ouders aan erkenning van het feitelijk bestaan van hun kind tegemoet te komen, zal de akte van levenloos geboren kind vervangen worden door een geboorteakte met vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. De Minister van Veiligheid en Justitie zal hiertoe tot aanpassing van het Besluit burgerlijke stand 1994 overgaan.
Er komt een vorm van registratie in de BRP, namelijk het registeren van het levenloos geboren kind op de persoonslijst van de ouder die dat verzoekt. Dit vereist aanpassingen in wet- en regelgeving en in de ICT-voorzieningen van de BRP. Met deze registratie worden de kinderen zichtbaar via MijnOverheid en op uittreksels van de BRP. Ook wordt het mogelijk om met terugwerkende kracht op verzoek van de ouder deze kinderen te laten registreren in de BRP aan de hand van de akte levenloos geboren kind c.q. de geboorteakte met vermelding dat het kind levenloos is geboren." Einde citaat. Dus dat wordt nu eindelijk wettelijk geregeld.

Wat betreft de verzekeringen kan ik u het volgende aanreiken: de uitvaartverzekeraars in Nederland hebben enkele jaren geleden afgesproken dat er altijd een uitkering zal worden gedaan als verzekerde ouders een levenloos geboren kindje van 24 weken of ouder als zodanig aangeven bij de verzekeraar. Dit staat ook in de voorwaarden van verzekering. Uiteraard heeft ieder verzekeraar dit zelf geformuleerd maar de strekking is hetzelfde.
In de situatie dat het kindje nog geen 24 weken oud is gaan de verzekeraars hier over het algemeen zeer coulant mee om, dus dat is niet formeel geregeld. Het is dus belangrijk dat ouders die in een dergelijke situatie zitten, er met de verzekeraar helder over communiceren.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE