Grafsteen


27 januari 2020

Vraag nummer: 59871

Mijn broer is in juni 2019 overleden
hij heeft een eigen graf maar nog geen grafsteen,ivm zijn dochter is erfgenaam zei is 18 het overige geld van zijn polis is op zijn rekening gestort maar omdat mijn broer nog een rest schuld heeft kan er geen steen gekocht worden volgens de schuldijzer.
mijn vraag is of dat zomaar kan, want in mijn ogen is het geld van de polis bedoeld om de begravenis te betalen en een grafsteen te kopen.
mijn hart huilt

Antwoord:

Beste vragensteller,

Ik kan niet beoordelen wat voor type verzekering dit betreft en welke voorwaarden voor uitkering daarbij horen.
Dus op de vraag of dit zomaar kan kan ik geen antwoord geven.
Natuurlijk is dit een emotioneel onderwerp ; probeer er op een rustige wijze met elkaar over te praten en te komen tot een oplossing die voor iedereen goed voelt.
Ik wens u allen veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE