Depot bij uitvaartondernemer


16 oktober 2018

Vraag nummer: 56424

Mag ik als uitvaartondernemer een depot voor toekomstige uitvaarten aanleggen/accepteren?
Zo ja, tot welk bedrag?
Of is deze mogelijkheid alleen voorbehouden aan een verzekeringsmaatschappij?

Antwoord:

Beste vragensteller, het staat u als uitvaartondernemer op zich vrij om een vooruitbetaling te accepteren. Zaak is wel dat u borgt dat dit geld ook daadwerkelijk beschikbaar is als degene over wie het gaat is overleden.

Als u doelt op een deposito dan zou het dienen te worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon, bij voorkeur een stichting. Daarvoor is het noodzakelijk dat er correcte statuten worden opgesteld en ook hier geldt dat er voldoende zekerheden moeten zijn dat het gestorte depot ook beschikbaar is bij overlijden van degene die het betreft.

Dit heeft allemaal niet mijn voorkeur. De risico's zijn m.i. te groot om dit buiten een financiƫle instelling te doen die onder toezicht van DNB staat.
Het is aan u en degene met wie u de afspraken maakt om vast te stellen of het haalbaar en verstandig is om met een deposito te gaan werken. Het kan ook prima werken om vast te leggen dat u tzt de uitvaart gaat verzorgen en dat de daarvoor bestemde gelden moeten worden aangewend voor de betaling van deze uitvaartkosten.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE