Betalen kosten uitvaart


8 maart 2017

Vraag nummer: 50017

Goedendag, mijn ongehuwde broer (geen kinderen) is terminaal ziek en heeft geen uitvaartverzekering. Er is sprake van 1 levende ouder en 3 zussen. Ook is er sprake van een schuldregelingstraject via de gemeente waarin hij woont. Op het moment van overlijden kunnen zij hun vorderingen verhalen op de nabestaanden. Wij zullen allen de - negatieve - erfenis verwerpen. Wij hebben nu een aantal vragen:
- wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Is dat alleen onze vader, of zijn wij als zussen ook verantwoordelijk voor deze kosten? (even ongeacht het ethische aspect)
- ik heb jarenlang de financiƫn voor mijn broer verzorgd en kan zodoende internetbankieren voor hem. Mag ik het saldo op zijn betaalrekening gebruiken voor de uitvaart als hij overleden is? En als dat niet kan, volstaat dan een verklaring van hem waarin hij mij daarvoor toestemming geeft? Of is het handiger als hij het geld bij leven overschrijft naar de gekozen uitvaartondernemer als aanbetaling?
- na zijn overlijden wordt hij thuis in zijn huurwoning opgebaard. Mag dat als de erfenis wordt verworpen? Hoe zit het dan met de huurovereenkomst en het al dan niet moeten ontruimen van de woning en moeten herstellen in de oorspronkelijke staat?

Antwoord:

Beste heer/mevrouw van Daele, u stelt een aantal belangrijke vragen die gaan over zowel het opdrachtegeverschap voor de uitvaart als erfkwesties.

Allereerst de schuldregeling bij de gemeente: bij overlijden eindigt deze schuldregeling. Gelden die er dan nog zijn bij de gemeente worden over het algemeen verdeeld over de schuldeisers. Dit is nog niet alles maar het voert te ver om dat hier uitgebreid toe te lichten. Dit kunt u het beste goed navragen bij de instantie die de regeling uitvoert.

De verantwoordelijke voor de kosten van de uitvaart is altijd diegene die als opdrachtgever voor de uitvaartverzorging tekent. Dat kan iedereen zijn, dit staat los van de erfrechtelijke positie of de familierelatie.Als zich niemand opwerpt als opdrachtgever.

Het feit dat u kunt internetbankieren roept bij mij de vraag op hoe dat zich verhoudt tot de schuldregeling. Is dit saldo te beschouwen als vermogen dan moet de schuldregelaar daarin betrokken worden. Zorg dat u geen handelingen verricht die u later verweten kunnen worden!

Wat betreft de vraag over huur opzeggen etc: dit punt raak ook sterk aan de erfrechtelijke kant van het geheel. Ik raad u aan contact te zoeken met bijvoorbeeld sociaal raadslieden. Die kunnen u ongetwijfeld hele gerichte adviezen geven.


Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE