Polis vader verjaard


4 december 2018

Vraag nummer: 56860

Na dat mijn moeder was overleden in 2000, kwamen wij nog een oude polis van mijn vader tegen deze is overleden in 1987. Het was een polis van PC coƶperatie, toen nog gevestigd in De P.C.Hooftstraat in Amsterdam
Ik ben daar heen gegaan met de oude polis maar daar werd mij medegedeeld dat de polis was verjaard. Ik heb dat aangenomen van de gene die mij te woord heeft gestaan, er werd mij ook aan geboden of hij de polis maar voor mij moest vernietigen om dat deze toch geen waarde meer had. Ik ben daar mee akkoord gegaan. Maar ondanks dat het al jaren geleden is blijft het knagen of dit wel allemaal klopte. Kan ik dit nog achterhalen?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik adviseer u om een brief met alle feiten en uw relaas naar de directie van PC Uitvaart (de huidige naam van het bedrijf) te sturen.
Verjaring van een polis vind ik, waar het gaat om een uitvaartpolis, een vreemd begrip. Als er ooit premies zijn voldaan dan zou daar een tegenprestatie tegenover moeten staan in de vorm van een uitkering bij overlijden.
mocht u met het antwoord van PC Uitvaart geen genoegen kunnen nemen, ook niet na verder contact, dan kunt u de zaak voorleggen aan het Kifid via www.kifid.nl.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >