Levens verzekering OUDE Haagche


13 februari 2020

Vraag nummer: 60024

Mijn man is 22jan 2020 overleden
Ik vond nog een oude polis
Polis nummer ----
Ik weet niet of er nog een uitkering mogelijk is

Hoop wat van u te horen

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar De Goudse. Via hun website www.goudse.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.