Welk bedrag keert deze polis uit?


5 oktober 2018

Vraag nummer: 56301

J. Vincent heeft oude uitvaartpolissen van RVS.
Welk bedrag wordt hierop uitgekeerd?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar. Dat is nu Nationale Nederlanden. Via de website www.nn.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.