wat als er geld overblijft uit de polis?


12 juli 2016

Vraag nummer: 46783

L.S.,

Naar aanleiding van de laatste zin in dit artikel: wat als er geld overblijft uit de polis?
Komt dat dan ter beschikking van de nabestaanden?

Met vriendelijke groet,

Joris

Antwoord:

Als er geld overblijft uit een natura uitvaartverzekering, is het gebruikelijk dat dit bedrag in de polis blijft. Het is dan beschikbaar voor een volgende verzekerde resp. Iemand die daartoe wordt aangewezen. Het uitkeren aan nabestaanden kan in de regel niet:
a) omdat dit strijdig zou kunnen zij met de fiscale regel dat de uitkering uitsluitend aangewend mag worden voor uitvaartkosten en
b) omdat een uitvaartverzekeraar geen uitkeringen in geld kan verrichten op grond van de beperking die voortvloeit uit de beperking van de vergunning die de Nederlandsche Bank verstrekt aan uitvaartverzekeraars.

Ik ga er van uit, dat het in dit geval een (natura) uitvaartverzekering beeft en niet een overlijdensrisicocoverzekering op grond waarvan na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag wordt uitgekeerd aan de in de polis genoemde begunstigde.

Met vriendelijke groet,
Johan Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >