Waarom horen wij niets meer


30 april 2019

Vraag nummer: 57773

Wij waren altijd bij u verzekerd(begrafenisfonds) maar horen niets meer van u maar wij willen wel door verzekerd zijn, graag een advies!

Antwoord:

Beste vragensteller, u schrijft "jullie". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar waar u denkt dat u verzekerd bent.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.