Waarde vermindering uitvaartverzekering


7 maart 2018

Vraag nummer: 54115

DELA heeft, naar eigen zeggen, een andere rekenmethode gehanteerd om de waarde van de uitvaartpolissen (koopsompolis) te bepalen. In het begeleidend schrijven wordt aangekondigd dat de waarde mogelijk iets lager kan zijn.
Een waardevermindering van 29 % op ieder van de beide polissen is toch anders dan iets! Het gaat samen om ca. 4.500 euro.
De vraag: Zijn ze geautoriseerd om dat zo maar te doen?

Antwoord:

Beste vragensteller, u refereert in uw vraag aan een voor u bekende en persoonlijk situatie. Daarbij begrijp ik dat er zaken niet duidelijk zijn.
Het is verstandig om uw vragen goed te formuleren en rechtstreeks aan de verzekeraar voor te leggen.
Dan zult u een helder antwoord mogen en kunnen verwachten.
Mocht u onvoeldoende antwoord krijgen en een klacht willen indienen dan kunt u op de website van de verzekeraar de klachtenregeling vinden waarvan u vervolgens gebruik kunt maken.

Uiteraard moeten we ervan uitgaan dat uw vragen op bevredigende wijze worden beantwoord.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >