Vroegtijdig uitkeren Concordia levensverzekering


30 november 2016

Vraag nummer: 48436

Kan ik een polis die op naam van mijn vrouw staat vroegtijdig laten uitkeren? Polisnummer 759526 afgesloten 7-12-1953.
Mijn vrouw is dus niet overleden.

Antwoord:

Beste Kees, deze vraag zal je moeten voorleggen aan de verzekeraar: Reaal. Via www,reaal.nl moet dat lukken.
Ik wijs je er wel op dat een polis die al zo lang loopt over het algemeen beter niet kan worden afgekocht vanwege de kosten die er dan op in mindering worden gebracht. Maar dat zal de verzekeraar je ook uitleggen als het goed is.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn