Vesta Polis Tarief C Vier honderd Gulden 1 December 1953


19 juni 2018

Vraag nummer: 55420

Is genoemde zeer oude Polis nog van kracht en indien bevestigend waar en bij wie kan ik mij melden

Antwoord:

Beste vragensteller, u moet zijn bij Nationale Nederlanden, dat kan via www.nn.nl.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn