Verzekering van oom


5 december 2018

Vraag nummer: 56870

Geachte heer de Niet,

Ik had een oude uitvaartpolis van een oom waarvan men zei dat hij overleden was,jaren geleden.
Ik heb toen de desbetreffende verzekering gecontracteerd en gevraagd of ze het ingelegde bedrag van jaren dertig uit konden keren aan mij als nabestaande.
Er werd mij echter medegedeeld dat er een levensverzekering liep en verder geen gegevens gekregen.
Nu is mijn vraag 1: Kan de uitvaarverzekering van voor de oorlog zijn verder gegaan in een levensverzekering?
Vraag 2:
De oom waarover deze levensverzekering gaat is aangenomen overleden. Hoe kan zijn levensverzekering dan doorlopen?
Mogelijk was hij getrouwd enlleeft zijn ega nog,kan dit de reden zijn dat het blijft doorlopen?
Vraag 3 Kan het zijn dat levensverzekering van oom blijft doorlopen omdat kinderen zijn meeverzekerd?

Ik krijg ook verder geen antwoord van de levensverzekering houding en ook geen gegevens van zijn familie of dat hij nog leeft.

Vraag 4:Hoe kom ik aan de gegevens,? ik ben een nicht en kan dat aantonen.

Vriendelijke groet.

Antwoord:

Beste vragensteller, ik ken de werkelijke situatie niet maar zal op uw vragen een antwoord geven waarmee u wellicht verder kunt.
1. De uitvaartverzekeraar kan zijn overgenomen door een levensverzekeraar dus het is mogelijk dat er een omzetting heeft plaatsgevonden.
2 en 3. Als er een begunstigde op de polis staat kan deze de verzekeraar om uitkering verzoeken. De verzekeraar zal niet zondermeer aan een ander uitkeren; er moet worden aangetoond dat dit rechtens kan. U schrijft over doorlopen, betekent dat dat er premie voor wordt betaald of bedoelt u iets anders. Een eventuele premie betaler kan wel informatie van de verzekeraar krijgen.
4. Als u familie bent zult u andere familieleden kennen en kunnen bevragen. Wellicht dat u daar een aanknopingspunt vindt.

succes!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >