Verzekering NVG


24 april 2019

Vraag nummer: 57731

Ik vond een oude polis onder bovengenoemd polisnr., kunt u mij doorgeven doorgeven of hier nog rechten op zijn of afkoopwaarde?

Antwoord:

Beste vragensteller, dat is nu Aegon. Via de website www.aegon.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.