Uitvaartpremie omlaag?


29 september 2017

Vraag nummer: 52171

Verzekerd bij Yarden; betalen al 45 jaar premie; de laatste jaren is de premie omhoog gegaan; betalen nu 37 euro inde maand. Kontakt gehad met Yarden maar helpt niks; wij willen de premie omlaag hebben na 45 jaar maar dat lukt niet.Kunnen we overstappen of afkopen? ben het meer dan zat.

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Toonstra, uit de summiere beschrijving die u geeft kan ik niet opmaken wat de verhouding is tussen hetgeen is verzekerd en hetgeen is betaald aan premies.
U zou Yarden de vraag kunnen voorleggen wat het beleid is ten aanzien van de situatie dat de betaalde premies hoger zijn dan het verzekerde kapitaal. Er moet een beleidsregel bij Yarden zijn die daar iets over zegt en dat zal men u kunnen uitleggen.
Afkopen van een verzekering gaat altijd gepaard met kosten die worden verrekend; zeker na zo'n lange tijd premies betalen lijkt mij dat niet gunstig. En, tenslotte, u bent niet zomaar verzekerd, ik neem aan dat u graag wilt dat er bij overlijden een uitkering plaatsvindt om de uitvaartkosten mee te kunnen betalen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >