Uitkering oude polis


9 januari 2019

Vraag nummer: 57059

Heb nog een oude polis gevonden, welke door mijn ouders 1.12.1945 bij uw organisatie is afgesloten.
Per 1.5.1953 is deze premievrij gemaakt.
Mijn vraag is nu, wat er wordt uitgekeerd na mijn overlijden.
Vriendelijke groet,

Antwoord:

Beste vragensteller, u schrijft "uw organisatie". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.