Tel. nr. voor levensverzekering polisnr.7813631


22 februari 2017

Vraag nummer: 49762

Kunt u mij het adres en telefoonnummer geven van de verzekering?

Antwoord:

Beste heer/mevrouw de Rooy, dit is een vragenrubriek maar dat betekent niet dat ik over een database beschik. U moet uw vraag rechtstreeks richten aan de verzekeraar die op de polis staat vermeld. En dat kan meestal via de website van de verzekeraar, waar ook de contactgegevens op zullen staan.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.