RVS uitkering bij overlijden


13 juni 2019

Vraag nummer: 58070

Ik ben in het bezit van een verzekeringspapier betr. uitkering bij overlijden, gedateerd : 25 Augustus 1930,
welke op 29 Augustus 1955 premievrij werd.
Polis verstrekt door N.V.Rotterdamsche Verzekering-Societeiten. (R.V.S.)
Graag inlichtingen hierover.
Met vriendelijke groet,
Erna Glazener-Groeneveld

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar. Dat is nu Nationale Nederlanden. Via de website www.nn.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn