Rechtsopvolging


14 juli 2017

Vraag nummer: 51328

Krachtens welke akte is ASR Levensverzekering N.V. rechtsopvolger geworden van N.V. Levensverzekering-Maatschappij Utrecht.
Graag datum en voor welke notaris die betreffende akte is verleden

Antwoord:

Beste heer/mevrouw van Hattum, ik beschik niet over dergelijke informatie. Wel kan ik u verwijzen naar DNB, die toestemming dient te verlenen voor overdracht portefeuille of fusie.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.