Reaal overlijden verzekering


2 augustus 2019

Vraag nummer: 58324

Wanneer is deze verzekering MIJ overgegaan naar Reaal verzekeringen? Van 3 stuks van mijn polissen zijn de regisstraties op de naam van een ander familie lid geregisstreerd bij Reaal.Hoe kan dit worden gecorrigeerd?De originele zijn in mijn bezit,

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar. Dat is nu Reaal zoals u al schrijft. Via de website www.reaal.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen en al uw vragen stellen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.