overlijdens verzekering


2 november 2011

Vraag nummer: 26555

stel er is voor € 30.000 schuld, bij particulier en zakelijk. vervolgens komt diegene te overlijden. wat gebeurd er met het schuldbedrag? is dit te verzekeren? of krijgen nabestaanden die schulden?

mvg. mark

Antwoord:

Geachte heer,

Erfgenamen van de overledene erven niet alleen bezittingen, maar ook schulden. Een erfenis kan worden "verworpen". Erfgenamen doen dan afstand van de nalatenschap, zowel van bezittingen als van schulden. Voor informatie daarover verwijs ik u naar een notaris.

De schuldenaar kan eventueel een overlijdensrisicoverzekering op zijn of haar leven sluiten. Als hij/zij voor een bepaalde datum overlijdt, keert de verzekering het verzekerde bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde kan de uitkering dan gebruiken om de schulden af te lossen. Deze verzekering keert alleen uit als de schuldenaar vóór een bepaalde datum overlijdt. Die datum bepaalt u bij het sluiten van de verzekering. Het verzekerde bedrag dat na het overlijden vóór die datum wordt uitgekeerd, stelt u ook vast op het moment dat u de verzekering sluit. Daarover kunt u informatie krijgen bij een verzekeringsadviseur.

Met vriendelijke groet,
Johan Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.